Klachten en Geschillenregeling – Westzijderveld Maatschap Huisartsen – Koog aan de Zaan
Molenwerf 15 1541WR Koog aan de Zaan Tel:075-6354511
Header afbeelding

Klachten en Geschillenregeling

Klacht over de praktijkorganisatie

Als u onverhoopt klachten heeft over onze praktijkorganisatie zoals: onze bereikbaarheid, bejegening door een van de medewerkers of een andere reden hebt voor een klacht dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken.
De ervaring van het leven van alle dag leert ons dat veel klachten in onze samenleving zijn terug te voeren tot een te kort aan communicatie.
Dat kan ook tussen u en ons voorkomen: elkaar op het verkeerde moment niet goed begrijpen.
Vaak is het probleem in tweede instantie alsnog op te lossen.

Mocht dit onverhoopt toch niet lukken dan kunt u een formele klacht op verschillende manieren indienen:

Deze kunt u downloaden, invullen en langsbrengen, opsturen per post of per email ons toezenden.
U krijgt uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de klacht van ons antwoord.

Klacht over het medisch handelen

De huisartsen hebben zich aangesloten bij de regionale klachtenregeling verzorgd door de Huisartsenpost Zaanstreek Waterland.
Deze klachtenregeling is meer gericht op klachten over het medisch handelen van de medewerkers in onze praktijk.
Meer informatie over het reglement en procedure kunt u vinden in dit document: Informatie bij de klachtenregeling voor de praktijk

Geschil

Indien u er met uw huisarts ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris alsnog niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.

Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen.
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook een jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.