Geneesmiddelen informatie – Westzijderveld Maatschap Huisartsen – Koog aan de Zaan
Molenwerf 15 1541WR Koog aan de Zaan Tel:075-6354511
Header afbeelding

Geneesmiddelen informatie

Merkgeneesmiddelen

We krijgen veel vragen of merkgeneesmiddelen beter zijn dan de zogenaamde generieke geneesmiddelen. In de laatste groep zit dezelfde werkzame stof als bij het merkgeneesmiddel, alleen is het patent van de farmaceutische fabrikant die het middel op de markt heeft gebracht verlopen. Hierdoor kan het medicijn goedkoper geproduceerd worden. Als huisarts schrijven wij alleen de stofnaam (het generieke medicijn) voor. De apotheker levert het medicijn dat is afgesproken met uw zorgverzekeraar. Alleen bij een aangetoonde overgevoeligheid kan eventueel een specifiek merk worden voorgeschreven. We moeten hier met zijn allen zuinig mee omgaan. Het is goed om te beseffen dat hoe meer duurdere medicijnen worden voorgeschreven, des te meer zal de premie van de zorgverzekering voor iedereen stijgen.

Kosten

De zorg die door uw huisarts wordt verleend wordt vergoed en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Bij medicijnen, bloedprikken en andere vormen van eerstelijnszorg hangt het van uw zorgverzekering af of dit wordt vergoed. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Indien uw huisarts u naar het ziekenhuis verwijst, gaat dit wel ten koste van uw eigen risico.