Keuringen – Westzijderveld Maatschap Huisartsen – Koog aan de Zaan
Molenwerf 15 1541WR Koog aan de Zaan Tel:075-6354511
Header afbeelding

Keuringen

Bent u op zoek naar een arts voor een rijbewijskeuring?

De behandelend arts – zoals de eigen huisarts of medisch specialist – kan er voor kiezen om geen rijbewijskeuring uit te voeren. Voor een dergelijk oordeel moet een ander dan de behandelend arts worden benaderd, zodat de vertrouwensrelatie niet onder druk komt te staan.

In onze praktijk hebben wij besloten om momenteel geen rijbewijskeuringen uit te voeren. De reguliere huisartsenzorg vraagt veel van onze tijd. Wij willen dit graag goed doen en hierdoor is er momenteel geen extra ruimte over om keuringen uit te voeren door de huisartsen.

Overige keuringen?

Soms heeft u medische feiten uit uw dossier nodig voor een keuring. Overlegt u even met de praktijkassistente. Zij kan samen met u bekijken wat de beste manier is om de juiste informatie te verkrijgen. Tevens kan zij met u meedenken in hoeverre uw privacy gewaarborgd blijft.
Aan het verstrekken van deze gegevens kunnen kosten verbonden zijn, ook daarover kan de assistente u informeren.